1. Home
 2. Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Door deze website te bezoeken en de aangeboden informatie te bekijken ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers (bezoekers, leden, abonnees of andere gebruikers) van de website.
 • Gebruik van de site is alleen toegestaan via normaal browserbezoek.
 • Linken en verwijzen naar pagina’s van deze website op internet is in beginsel toegestaan, overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.
 • Op de website en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met het benaderen en/of gebruiken van de website en/of met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Identiteit en merk

 • 247Green is een merk van Green World Media b.v. (GWM) Alle rechten op het merk, de logo’s, alle andere verschijningsvormen en het exclusieve gebruiksrecht liggen bij GWM.

 

Algemene huisregels

 • Hou het vriendelijk en beleefd. Kritiek is alleen waardevol als hij opbouwend is. Het is de bedoeling dat we van elkaar leren en elkaar helpen.
 • Je gaat er mee akkoord de website en de onderliggende techniek niet te misbruiken en alleen te gebruiken waar hij voor bedoeld is,
 • Je plaatst geen illegale, aanstootgevende, schokkende, pornografische, racistische of anderszins tegen de normale goede zeden ingaande content; ook verwijs je er niet naar.
 • GWM houdt zich het recht voor content te weigeren wanneer wij deze in strijd met onze regels achten.
  Je plaatst geen persoonlijke gegevens van anderen zoals telefoonnummers, (email-) adressen of bijvoorbeeld kentekens op de website
 • Je loginnaam, (gebruikers-) naam en/of avatar mogen niet aanstootgevend zijn. Je loginnaam is bovendien strikt persoonlijk, je draagt zorg voor een goed wachtwoord en wijzigt dit regelmatig
 • Commerciële of commercieel getinte boodschappen, advertenties en/of promotioneel getinte plaatsingen zijn alleen toegestaan na expliciete goedkeuring van 247Green. Mail ons als je hier vragen over hebt: redactie@247Green.nl
 • Handelen in strijd met deze regels kan per direct en zonder waarschuwing leiden tot het verwijderen van je content en/of het opzeggen en verwijderen van je account door GWM.
 • GWM zal aangifte doen bij zeer grove overschrijdingen van deze algemene voorwaarden.

 

Intellectueel eigendom

 • GWM is niet verantwoordelijk voor de content die gebruikers op de website plaatsen.
 • Alle content die je op de website plaatst is en blijft volledig jouw eigendom. Als dat niet het geval is verwachten we dat je handelt overeenkomstig de wens van de oorspronkelijke eigenaar zoals bijvoorbeeld het vermelden van zijn/haar naam; let hier dus goed op.
 • Je eigen content blijft jouw intellectueel eigendom. Je geeft GWM het recht je content te publiceren en te gebruiken op de website.
 • Je content wordt gepubliceerd onder de Creative Commons – not for commercial use licentie; een volledige beschrijving hiervan (in het Engels) vind je hier. Door deze licentie is je content in principe beschermd tegen misbruik.
 • Als een derde partij je content wil gebruiken, al dan niet commercieel, zal rechtstreeks met jou een overeenkomst gesloten moeten worden. GWM bemiddelt hier niet in.

 

Privacyvoorwaarden

 • Om deel te kunnen nemen aan bepaalde onderdelen van de website en/of nieuwsbrieven is het gewenst of noodzakelijk dat je je registreert. Door je aan te melden geef je ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van je gegevens door GWM.
 • De website en/of bepaalde pagina’ s plaatsen cookies in je browser. Hiermee kunnen we je herkennen en er onder andere voor zorgen dat je relevante informatie te zien krijgt. Het uitschakelen of blokkeren van deze cookies kan er toe leiden dat bepaalde onderdelen van de website niet goed functioneren.
 • Als je daar prijs op stelt kunnen we je gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuws, events of andere interessante informatie van onszelf of andere, zorgvuldig door ons geselecteerde, organisaties. Via een opt-in geef je hier toestemming voor.
 • Je gegevens kunnen, in geanonimiseerde vorm, door ons gebruikt worden voor statistische of marktonderzoeksdoeleinden.
 • GWM zal nooit je NAW gegevens ter beschikking van derden stellen tenzij wij hier in een wettelijk kader toe moeten over gaan of in het geval je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
 • Het is mogelijk dat bepaalde acties of campagnes afwijken van bovenstaande algemene voorwaarden. In dat geval zullen we je dat duidelijk en ondubbelzinnig meedelen en om je toestemming vragen als je deel wil nemen.
 • Je persoonsgegevens zijn ten alle tijden door je in te zien door middel van een schriftelijk verzoek (per brief of email) hiertoe. Hiervoor stuur je een mail aan redactie@247green.nl. Als je van mening bent dat je gegevens aangepast, verwijderd of afgeschermd moeten worden kan je ons dat schriftelijk (per brief of email) vragen waarna we zo snel mogelijk aan je verzoek zullen voldoen, tenzij we daar niet toe in staat zijn.