1. Home
  2. Natuurnieuws
  3. Doden bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot jonge mezen?

Doden bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot jonge mezen?

Doden bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot jonge mezen?
0

Velt, de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, en Vogelbescherming Vlaanderen roepen Vlamingen en Nederlanders op om deel te nemen aan een uniek citizen science-project. Aanleiding is de plotse hoge sterfte onder mezenjongen. Vorig jaar werden beide vzw’s overspoeld door ongeruste vragen. Velt kon de vragen naar alternatieven voor de bestrijding van de buxusmot niet bijhouden. Bij de Vogelbescherming kwamen er meer oproepen binnen over nestjes dode mezenjongen. En dus vinden beide dat het hoog tijd is voor actie.

‘Wij ontvangen elk jaar wel meldingen van mislukte broedpogingen, vooral van kool- en pimpelmezen’, legt Inge Buntinx van Vogelbescherming Vlaanderen uit. ‘Eén, meerdere of alle jongen liggen dan dood in het nest. Burgers die dat opmerken zijn dan ongerust en vragen zich af wat er gebeurd is. Soms wordt een link gelegd met een buur die enkele dagen ervoor met pesticiden gespoten heeft. Stierven de jongen doordat ze vergiftigde rupsen aten? Dat willen we onderzoeken.’

Insecticiden

‘CLM – Centrum voor Landbouw en Milieu in Nederland deed vorige zomer een verkennend onderzoek naar die vraag’, weet Geert Gommers, pesticidespecialist bij Velt. ‘Bij dat onderzoek werden er residu’s van verschillende insecticiden teruggevonden in de dode mezenjongen. Ook van insecticiden die worden ingezet tegen de buxusmot. De conclusie van de onderzoekers luidt dat er aanwijzingen zijn in stedelijk gebied dat het gebruik van insecticiden een oorzaak kan zijn van de sterfte bij jonge kool- en pimpelmezen.’

Voor en door burgers

Aanwijzingen, nog geen bewijzen. Daarom slaan Velt en Vogelbescherming Vlaanderen de handen in elkaar voor een diepgaander onderzoek. Dat wordt een uniek onderzoek voor en door burgers. De twee vzw’s deden een crowdfunding bij hun achterban om de onderzoeken te financieren en nu roepen ze burgers op om nestjes dode mezen te melden en te bewaren voor het onderzoek. 

Meer informatie en tips voor een vogelvriendelijke tuin vind je op www.sosmezen.be

Bol AlgemeenBol Algemeen