1. Home
  2. Groene Planeet
  3. 60 miljoen hectare Amazonewoud beschermd!

60 miljoen hectare Amazonewoud beschermd!

60 miljoen hectare Amazonewoud beschermd!
0

Lodewijk is net terug uit het Amazonewoud om met eigen ogen te zien waar FSC-hout vandaan komt en ondertussen meldt het Wereldnatuurfonds dat hun doelstelling om 60 hectare oerwoud te beschermen is behaald! Dat is superbelangrijk, want oerwouden zijn onmisbaar voor de biodiversiteit op onze planeet, het zijn immers de longen van de aarde.

Bescherming van dier- en plantensoorten

Het gebied is een aaneenschakeling van beschermde gebieden, ecologische verbindingszones en duurzame landgebruiksgebieden, zoals duurzame bosbouw. Op deze manier wordt er niet alleen natuur beschermd maar kunnen de bewoners ook nog iets verdienen met landbouw en bosbeheer. De organisatie ARPA werkt daarom nauw samen met lokale gemeenschappen en inheemse volkeren. Dit initiatief draagt bij aan de doelstellingen die Brazilië heeft vastgelegd in het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) om 30% van de Amazone tegen 2020 te beschermen (gelijk aan 126 miljoen hectare). De beschermde landschappen bevatten naar schatting meer dan 8.800 soorten, oftewel 88% van de vogelsoorten, 68% van de zoogdiersoorten en 55% van de reptielsoorten van de Amazone!

Ontbossing een halt toeroepen

De uitdaging is om de beschermde gebieden zodanig te beheren dat ontbossing er helemaal stopt. De beschermde status heeft er voor gezorgd dat de ontbossing 2,3 keer lager ligt dan in vergelijkbare gebieden die geen deel uitmaken van het ARPA programma. Een studie van de universiteit van Minas Gerais tussen 2005 en 2015 wijst uit dat beschermde gebieden in de Amazone 30% van de totale ontbossing in het gebied heeft voorkomen. Het beschermen van de gebieden draagt niet alleen bij aan de instandhouding van soorten, maar voorkomt ook CO2-uitstoot die vrij komt bij ontbossing. Dit is van internationaal belang voor het behalen van de klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt.

Slimme financiering voor bescherming

Om de bescherming te betalen moet er geld bij van de overheid voor het beheer en de controle van de gebieden. Via een slimme financiële strategie, met geld van particuliere bedrijven, niet-gouvernementele en internationale organisaties wordt er een fonds opgericht. Na een periode van 25 jaar zal de regering 100% van de beschermingskosten voor de gebieden op zich nemen. Het fonds fungeert als een overgang tot de landelijke- en deelstaatoverheden kunnen zorgen voor het permanente onderhoud.

Lodewijk in het Amazonewoud

Recent ging Lodewijk met een groep geïnteresseerden op zoek naar de oorsprong van FSC-hout. Dat is hout, gekapt uit duurzaam beheerde bossen. Op de Facebook-stream van NL Greenlabel heeft hij verslag gedaan in diverse filmpjes, zoals deze:

 

Meer weten over het Wereldnatuurfonds en de Amazone? Klik hier!

Bol AlgemeenBol Algemeen