1. Home
  2. Natuurnieuws
  3. Kas als energiebron

Kas als energiebron

Kas als energiebron
0

Onderzoekers in de Amerikaanse staat North Carolina zijn bezig met ontwikkeling van een kas die elektriciteit opwekt met behulp van zonne-energie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van speciale zonnepanelen die lichtdoorlatend zijn. 

Lichtdoorlatende zonne-panelen

“We weten dat planten slechts gebruik maken van enkele golflengten (kleuren) van het licht”, zegt Brendan O’Connor, hoofdonderzoeker van het project. “Daarom gebruiken we transparante zonnecellen die het zonlicht dat de plant niet gebruikt omzetten in elektriciteit. De rest van het licht gaat naar de plant. Dit zou ons in staat moeten stellen een kas te creëren die elektriciteit opwekt met behulp van zonne-energie, zonder negatieve gevolgen voor de groei van planten. We noemen het overkoepelende concept van de zonne-energie aangedreven kas Integrated Greenhouse, of SPRING-systeem.”

Greenhouse

Toepasbaar in verschillende gebieden

De onderzoekers hopen de zonnecellen zo af te kunnen stellen zodat ze in verschillende klimaten de groei van planten optimaal kunnen bevorderen. Zo moet het mogelijk zijn voor telers om temperatuur in kassen beter te reguleren en efficiënter om te gaan met bijvoorbeeld water. “We stellen ons een nieuw, zero-energy farming systeem voor, dat de efficiëntie van het landgebruik en waterverbruik drastisch kan verbeteren. Omdat dit systeem kassen veel effectiever maakt kan het op veel plekken en in veel klimaten toegepast worden, dus ook naast stedelijke centra”, aldus O’Connor.

bron: news.ncsu.edu

Bol AlgemeenBol Algemeen